Trainingschema voorjaar 2021

Weer een raar jaar achter de rug. Hopelijk heb je er nog wel een sportieve draai aan kunnen geven.

Omdat ik weet dat er best veel leden zijn die nog gebruik maken van het trainingsschema heb ik toch gemeend om voor het begin van 2021 een schema op te stellen.

Uiteraard hoop ik op een snelle verandering van de situatie zodat gezamenlijke training weer mogelijk is.

Zoals al eerder aangegeven mochten er onduidelijkheden zijn neem gerust contact met me op. Tijdens de trainingen is aangeven dat er weer behoefte is aan een Coopertest.

Deze heb ik dan ook weer opgenomen in het schema, een duurloopje als alternatief blijft uiteraard mogelijk.

Als gevolg van de Covid-19 regulering is de verwachting dat de groepsgrootte in januari nog niet dusdanig zal zijn dat het houden van een nieuwjaarsborrel mogelijk is.

We hebben er dan ook voor gekozen deze te vervangen door een Lenteborrel. Plaats en datum zullen tijdig worden gecommuniceerd.

Namens het bestuur wil ik langs deze weg een ieder fijne feestdagen toewensen en hopelijk een voorspoedig en Covid-19 bestendig 2021.

Leon